Liên hệ: Mr. Lượng
Số điện thoại: 0965.402.502
Email: tunhuasaithanh@gmail.com
Website: www.tunhuasaithanh.com

THÔNG TIN THANH TOÁN
1. Ngân hàng Vietcombank
– Số tài khoản: 0071000998674
– Tên tài khoản: NGÔ VĂN LƯỢNG
– Chi nhánh: VCB Chi nhánh HCM